SEKWENCJA  Pracownia Natury Transcendencji

TERAPIE ELEMENTARNE KODAMI ŚWIATŁA

Moja metoda

MEDYCYNA ELEMENTARNA.

Każde działanie odnosi się do zastosowania określonych sekwencji energii - archetypowo zakodowanych wartościami elementarnych (podstawowych) - pojedynczych cząsteczek, pasm, lub kompilacji pasm, z których zbudowany jest wszechświat, również jego aspekt fizyczny - wymiar materii. 
Cały zakres działań związanych z zastosowaniem metody 3.6.9 zostaje sprowadzony do absolutnych podstaw naszej energetycznej, przez co biologicznej egzystencji, dotyczącej źródłowych matryc pierwotnych każdej istoty, w których zapisane są instrukcje naszego istnienia (na poziomie energetycznego oraz biologicznego DNA), dlatego wszystkie związane z tym działania dotyczące różnego zakresu oddziaływania energetycznego w procesach terapeutycznych można określić medycyną elementarną, jako wyraz całościowego podejścia do człowieka od podstaw jego budulca jakim jest energia, oraz prawidłowym przekazie informacji między jego częściami, aby organizm mógł funkcjonować prawidłowo, a w razie niedomagania mogła zajść równowaga i harmonia w jego funkcjonowaniu.

Metoda, którą nazwałem 3.6.9 z użyciem sekwencji KODÓW ŚWIATŁA w dużym uproszczeniu dotyczy wielopoziomowego działania energetycznego na poziomach: MATERIA, ENERGIA, DUCH i polega na generowaniu przeze mnie odpowiednich algorytmów cyfr odpowiadającym konkretnym archetypom wibracji, które we właściwych sekwencjach składają się w określone pasma energii – oczyszczające, zasilające i transformujące struktury, które wymagają energetycznego uwolnienia, uzupełnienia lub bezpośredniej transformacji. Przez co wszystkie układy funkcjonowania ciał subtelnych oraz funkcje biologiczne i narządy w ciele fizycznym mogą wrócić do prawidłowego rytmu i naturalnych cyklów. Aby wszystkie te układy działały prawidłowo muszą być w naturalny sposób zasilane odpowiednimi – specyficznymi dawkami energii o zróżnicowanym zakresie wibracji, w precyzyjny sposób zasilającymi konkretną strukturę, z których zbudowany jest człowiek.

Działania sięgają wszystkich poziomów w jakich może egzystować świadomością ludzka istota, dzieląc je na odpowiadające im – zgodne ze schematem energetycznym funkcjonowania naszego wszechświata poziomy:
Poziomy 1 - 3 NISKIEJ ENERGII (w tym MATERII) – fizyczne (o zagęszczonej energii). Materii - będącej de facto wysoce skupioną świadomością przejawioną z energii bardziej subtelnej w bardziej zagęszczoną, która samą siebie emituje –"wyświetla" w danej przestrzeni. Poziomy te zawierają ciało fizyczne, obszar umysłu oraz emocji. 
Poziomy 4 - 5 ŚREDNIEJ ENERGII – tzw. semifizyczne i energetyczne. To obszar myśli i psychiki, a także budzenia się świadomości – wchodzenia w strukturę (dzieje się to ponad poziomem 5,5). Częstotliwości te są jednocześnie zakresem funkcjonowania duszy, którą de facto stanowi nasza psychika. 
Poziomy 6 - 9 WYSOKIEJ ENERGII – tu zaczyna funkcjonować jaźń (świadomość energetyczna, a na poziomach 7, 8 znajdują się monady – energetyczne źródła pochodzenia istot… Innymi słowy są to naddusze.
Poziomy od 9 ETERYCZNE (o subtelnej wysokowibracyjnej energii, lub będące tylko IDEĄ poza jakąkolwiek rzeczywistością energetyczną). To obszar różnych poziomów DUCHA. Obszar IDEI, czyli obszary świadomości duchowej oraz boskiej. 

W prowadzonych przeze mnie procesach zawsze bierze udział świadomość osoby, która oczekuje pomocy. To ona ma pełną moc transformowania wszystkich dysocjacji w polu swojej istoty. Ja uruchamiam procesy energetyczne inicjujące połączenie ze źródłem, scaleniem oraz wspomagające te działania, aby mogły zachodzić zgodnie ze źródłową matrycą pierwotną i przebiegać harmonijnie.

Każdy człowiek to osobny makro i zarazem mikro wszechświat wibrujący w inny sposób, dlatego meritum mojego działania jest praca na tych konkretnych algorytmach pasm wibracji, z których źródłowo zbudowana jest konkretna osoba. Dzięki temu działanie prowadzone jest dokładnie takimi sekwencjami, aby odpowiednie pasmo energii było uruchomione z takiego poziomu i na taką strukturę, aby przywrócić dany układ, lub układy do pełnej równowagi. Nawet jeśli działanie skierowane jest na struktury ciała fizycznego i tak zawsze pracuję holistycznie – wielopoziomowo, ustawiając istotę na wszystkich płaszczyznach, aby przepływ informacji między jej poszczególnymi częściami w naturalny sposób przywrócił równowagę funkcjonowania wszystkich układów za pośrednictwem jej matrycy pierwotnej, w której przechowywany jest idealny zapis funkcjonowania każdej istoty we wszystkich wymiarach egzystencji istoty. W koniecznych przypadkach tworzone są nowe matryce energetyczne pod funkcjonowanie określonych pól świadomości i struktur, zasilających istotę w odpowiednie pasma energii.

 

 

Prawo wibracji:

To czemu pozwalasz, aby z Tobą wibrowało, tworzy Ciebie i Twoją rzeczywistość.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem