SEKWENCJA  Pracownia Natury Transcendencji

TERAPIE ELEMENTARNE KODAMI ŚWIATŁA

Warsztaty

Zapraszam na warsztaty "EPOKA WODY". Kurs można nabyć jako pełen zapis audio i video. Szczegóły: kliknij

Cykl warsztatów on-line. EPOKA WODY – era wodnika. Duch: jeden sen - jedno życie - jedno DNA. Czuję, współodczuwam, współtworzę, współistnieję.

Zapraszam na wspólny strumień świadomości w postaci cyklu trzech cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań przez internet. Wspólnie wrócimy do praidei tego czym jest istota ludzka, jak funkcjonuje z poziomu duszy oraz ducha, w jakim celu przejawia się istnieniem i jaki to ma wpływ na jej osobisty rozwój, a także ten w skali makrokosmosu.

Warsztat jest ukierunkowany na uruchomienie w istocie prawdziwego odczuwania w obszarze świadomego wchodzenia w emocje i naturalne – pierwotne i zarazem najprostsze sposoby uwalniania ich. – W celu zagospodarowania doświadczaniem każdego aspektu Twojego energetycznego imienia, przez pozwolenie na swobodne przepływanie przez siebie tego co rozpoznajesz w sobie jako wewnętrzny podział istoty na ciemność i światło, lub czego nie jesteś wstanie jeszcze rozpoznać budując wewnętrzne blokady oraz izolację manifestujące się na zewnątrz strachem, bezsilnością, brakiem akceptacji... Ten warsztat ułatwi Ci zrozumienie i scalenie tych potencjałów dzięki samostanowieniu i wielopoziomowej ideowej i energetycznej unifikacji. Ponadto rozpoznasz czym jest Twoje ciało przyczynowe i jaki ma wpływ na podejmowanie Twoich życiowych decyzji oraz autokreację i wyrażanie się tym co jest Twoją naturą i wolą, a także w matrycy uwspólnienia z całością przez współodczuwanie, współtworzenie i współistnienie jako duchowa, energetyczna i fizyczna istota jaką jesteś. Dowiesz się również jak w prosty sposób korzystać z potencjału energii Ciekłego Światła uruchomionego w wyniku rozpoczęcia się Epoki Wody – tzw. ery wodnika. Zaznajomisz się z tym jak uwzorcować struktury energetyczne tym potencjałem na właściwe przenoszenie informacji rozwojowych po całej istocie i obudzić w sobie aktywność z poziomu ducha zwaną Duchowym Tchnieniem. Uświadomisz sobie jak wzbudzić i utrzymać ten potencjał w pasmach energii budujących Twoją istotę, aby zjednoczyć i manifestować siebie w duchu jako jeden sen – jedno życie – jedno DNA.

Rozdział I.
1. Pozwól sobie na odczuwanie
2. Zwiększanie drgań duszy. Sposoby uwalniania emocji
3. Unifikacja bliźniaczych dusz
4. Współodczuwanie

Rozdział II.
1. Cztery komnaty duszy
2. Wyobraźnia, a fantazja
3. Ciało przyczynowe: przyczyna, a skutek
4. Współtworzenie

Rozdział III.
1. Epoka Wody. Ciekłe Światło
2. Tchnienie Ducha – Trzeci Wektor
3. Adoracja wzajemna i wiekuistość
4. Współistnienie

 

 

  

Zapraszam na warsztaty "Odzyskiwanie Duchowego Dziedzictwa". Kurs można nabyć jako pełen zapis audio i video. Szczegóły: kliknij

Cykl warsztatów ON-LINE: „Odzyskiwanie Duchowego Dziedzictwa”.

Zapraszam na cykl 3 cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań przez internet, na których w części teoretycznej i praktycznej otworzysz w sobie księgę z archiwum wiedzy dotyczącej Twojego "Duchowego Dziedzictwa”, byś przy świadomym odkrywaniu samego siebie i zwiększonym potencjale energetycznym i mentalnym zaczął pisać jej nowe rozdziały.

Warsztaty pozwolą Ci zrozumieć schematy funkcjonowania świadomości w wielowymiarowej energetycznie rzeczywistości, lepiej się w niej zakotwiczać zwiększając responsywność otoczenia i bardziej świadomie w nim percepować, co oznacza większy świadomy wpływ na własne życie i otaczającą rzeczywistość. W kilku etapach poznasz proste metody pozwalające odzyskać zagubione aspekty oraz uwalniać wzorce, które rozpoznajesz jako negatywne i destruktywne – funkcjonujące w oparciu o schematy działania umysłu, psychiki, ego, podświadomości, ciał subtelnych oraz wibracyjnych powłok, w których się przejawiasz tworząc wielopoziomowe wibracyjne archiwum swojej egzystencji.
Dzięki warsztatom dotrzesz do już istniejącej – dotąd nieodkrytej w sobie biblioteki wiedzy i stworzysz nową w postaci informacji, oraz prostych metod umożliwiających połączenie się w spójny energetyczny, wielowymiarowy MONOLIT między częściami całej istoty na poziomach: materia, energia, duch… Przez co wejdziesz w synergię z tym, co reprezentuje świat ducha – czyli najwyższe wibracyjnie poziomy świadomości, a także wytworzysz mentalne i wibracyjne połączenie w całej istocie kanałów samokomunikacji, abyś był w tej świadomości stale obecny oaz aktywny, aby wyjść z wewnętrznych i zewnętrznych podziałów oraz samoizolacji w celu nawiązania głębokiego kontaktu z samym sobą, poprawy relacji z ludźmi, poprawy zdrowia, sytuacji materialnej. Ponadto przy prawidłowych ustawieniach struktur umożliwisz sobie wejście w tzw. jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie i jasnowidzenie, czyli naturalne cechy każdej aktywnej w swoim potencjale istoty.
W trakcie kolejnych spotkań również omówienie m.in. czym są pola świadomości, jak je wzorcować, jak asymilować swoją „ciemną i jasną” stronę. Ponadto Uruchamianie immunologii pranicznej, wiedza czym są matryce energetyczne i jak można je wykorzystywać do transformowania i kreowania rzeczywistości zgodnie z osobistym potencjałem zapisanym w duchowym, energetycznym oraz fizycznym DNA, czyli w tzw. energetycznym imieniu istoty, co otwiera potencjał tego czym naprawdę jesteś, a więc do całego swojego Duchowego Dziedzictwa, aby się w nim naturalnie w pełni przejawiać zagospodarowując świadomością różne poziomy strumienia życia zgodnie z naturalnym, kosmicznym – uniwersalnym porządkiem rzeczy.

Rozdział I.
1. Czym jest system czakralny i czy jest niezbędny budzącej się istocie oraz czy potrzebna jest jego redukcja? Etapy energetycznej transmutacji człowieka: Homosapiens, Homonadis, Homocosmicous.
2. Omówienie rzeczywistości zbudowanej na węzłach energetycznych. Odzyskiwanie archiwum zrodzeniowego istoty. Rozpuszczanie węzłów, pieczęci i matryc systemowych w strukturach pól świadomości i nieświadomości istoty oraz odesłanie uzysku informacyjnego z doświadczeń do źródła.
3. Wejście w aktualny dla nowej rzeczywistości schemat spiralny i zainicjowanie wielowymiarowego sferycznego schematu nieskończoności przepływu świadomości i energii w istocie.

Rozdział II.
1. Powrót do swojego „imienia energetycznego” – sygnatury energetycznej konkretnych sekwencji pasm energii stanowiących każdą istotę i budowanie potencjału po scaleniu wszystkich aspektów.
2. Powrót do swojego energetycznego rodu – źródła i unifikacja z jego potencjałem.
3. Ego jest Twoim narzędziem. Pozwól mu funkcjonować zgodnie z pierwotnym wzorcem. Umiejętność skupiania i rozpraszania świadomości na różnych poziomach.
4. Transformacja i uwolnienie od zależności karmicznych, a następnie uruchomienie funkcji responsywności z rzeczywistością: z czym wibruje moje „imię”, tym jest moja rzeczywistość.

Rozdział III.
1. Matematyka jedyna. 0 1→ lim ∞. Granicą świadomości jest nieskończoność.
2. Metoda 369. Monolit: jednoczenie istoty na poziomach energia, materia duch. Matryca: samostanowienie, samorozpoznanie, samoidentyfikacja duchowa.
3. Utrzymywanie się w strumieniu materii, energii i ducha.
4. Matryce kreacji. Potencjał woli. Duch sprawczy. Aktywacja do działania ciała egzystencjalnego. Przykładowe matryce: dobrobytu i udanego związku.

 

Warsztaty on-line via Skype. Grupy minimum 5 osób.

Istnieje także możliwość warsztatów stacjonarnych w Starachowicach dla grup zorganizowanych minimum 5 osób.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt na mail: sekwencja@terapieelementarne.pl

 

 

Prawo wibracji:

To czemu pozwalasz, aby z Tobą wibrowało, tworzy Ciebie i Twoją rzeczywistość.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem